90 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
028 54041198